Gellu Dorian – La locul meu

30,00 lei    24,00 lei
Reducere: 20%

Titlu

La locul meu

Autor

Dată apariție

octombrie 2022

Ediție

1

Nr. pagini

118

Format

13x20cm

ISBN

978-606-95093-7-1

Colecție

Domeniu

„Poezia modernă e dominată de o „des­com­pu­nere” a ceea ce putem numi real, specificată încă de către Baudelaire. Concretul e dzmembrat, deformat, arîţit, ele­mentele sale apar puse în relaţii insolite, prinse într-un dans frenetic care sparge limitele, proiectîndu-se în ireal..”un suflu deschide breşe în pereţi, declara Rombaud, împrăştie limitele căminelor.”.E o criză a unităţii primordiale, care, corespunzînd unui scenariu religios-mistic, conţine un impuls contrar, reparatoriu, o nostalgie a ceea ce s-a pierdut. Astfel că poetul modern e adesea un homo duplex, care, pe de o parte, ilustrează fărîmiţarea, împrăştierea, degradarea tuturor lucrurilor ce fiinţează în toate registrele spaţiului şi ale timpului, iar pe de alta dă glas năzuinţei de reversibilitate, de restaurare a arhetipului paradiziac. Un astfel de bard este şi Gellu Dorian. Operînd cu „firimiturile dezastrului”, care pot fi elemente ale fiinţei trupeşti sau sufleteşti, obiecte ale cadrului domestic sau ale celui cosmic, are ca fundal noaptea absolută a începuturilor şi răpăitul de tobe solemne ale eternităţii.”

Gheorghe Grigurcu

„Poezia lui Gellu Dorian a avut, aproape de la început, o respiraţie amplă şi calmă. Era oarecum de prevăzut ca poetul să nu iubească fragmentarismul post­modern şi să se îndrepte spre construcţiile elaborate şi vigu­roase, care pretind plămîni lirici asemănători cu foalele fie­rarilor de odinioară. El însuşi aminteşte de Ghilgameş, care-l obseda şi de Nichita Stănescu. Nu se poate, apoi, să nu te gîndeşti la Whitman  şi, în general, la poezia ame­ricană din a doua parte a secolului XX. (Nu ca simplu voia­jor a scris Dorian  placheta intitulată Un poet la New York). Lucrul cel mai original şi expresiv ieşit de sub condeiul lui este marele poem Singur în faţa lui Dumnezeu, în acelaşi timp confesiune autobiografică şi profesiune de credinţă literară, amintiri din copilărie, Bildungsroman şi poezie de dragoste. Luxuriantă, concretă, cotidiană, prozastică, folo­sind limba vie, vorbită, plină de ecourile şi detaliile zilei de astăzi, dar totodată cultivată şi îngrijită stilistic, poezia lui Gellu Dorian este a unui remarcabil şi, din păcate, nu îndeajuns de bine cunoscut poet.”

Nicolae Manolescu

Afișez singurul rezultat

Afișez toate cele 7 rezultate

Născut în 13 octombrie  l953 la Botoşani. Poet, prozator, dramaturg, eseist.

Debut literar în revista „România literară”, în l972. Publică poezie în două antologii în urma unor concursuri de debut la editurile Eminescu (1974) şi Albatros (1982).

Volume de versuri publicate: Liniştea neliniştii, 1979; Poeme introductive, Junimea, l986; Elegiile după Rilke, Moldova, l993; În căutarea poemului pierdut, Axa, l996; Poeme golăneşti, Cartea Românească, l997; Infernul migrator, Axa, l997; Poesia mirabilis, Junimea, l999, Timpul, 2000; Singur în faţa lui Dumnezeu, Augusta, 2001, Un poet la New York, Dacia, 2002; Cafeneaua Kafka, Cartea Românească, 2003; Elegiile de la Dorweiler, Paralela 45, 2008; Alungînd tristeţea, ca Paganini, Brumar, 2009, Poetul, Princeps-Edit, 2010; Zece poeme exemplare din Tîrgul în care, cică, nu se întîmplă nimic, Tracus Arte, 2011,  Cartea singurătăţilor, Editura Charmides, 2012, Şaizeci de pahare la o masă, Cartea Românască, 2013, Ierurgiile, Ed. Eikon, 2014, Închizi fereastra. Şi zbori!, Paralela 45, 2015, O sută de maeştri şi un discipol, Junimea, 2015, Calea de urmat, Cartea Românească, 2017, Cealaltă viaţă, Şcoala Ardeleană, 2018, Gramote, Junimea, 2019.

Antologii de autor: În absenţa iubirii, Helicon, 1996; Eranos – scene din viaţa şi opera Poesiei, Junimea, 2003; Cartea tăcută, Catea Românească, 2004; Criză şi melancolie, Dacia XXI, 2011; Abatorul umbrelor, Tipo Moldova, 2011.

Volume de proză publicate: Scriitorul (roman), Helicon, 1996; Cartea fabuloasă (roman), Cartea Românească, 2003; Sfîrşitul sau momente din viţa unui om falsificat (roman), Eikon, 2003; Împotriva noastră(roman), Cartea Românească, 2005, Insula Matriochka, Paralela 45, 2005 (roman); O lume de lepădat (Bleadiuşka şi Stafia-romane siameze), Limes, 2009, Casa Gorgias, Niculescu, 2011, Cartea de la Uppsala, Cartea Românească, 2016, Rataţii, Cartea Românească, 2018, Schisme (o tragedie românească), Cartea Românească, 2021.

Volume de teatru publicate: Caţavencii, ed. Timpul, 2001; Confort Freud, ed. Timpul, 2011.

Volume de eseuri publicate: Paşii Poetului (în colaborare cu Emil Iordache), Sport-Turism, l989, Timpul,2000; Eminescu prin vămile timpului, Princeps-Edit, 2009; Eminescu – după 125 de ani, Ed. TipoMoldova Iaşi; Tineri poeţi români de dincolo de Styx, l998, Cititorul de poezie, „Convorbiri literare”, 2008, Împotriva uitării, Junimea, 2017, Cititorul de poezie, 2, Junimea, 2017.

Ediţii bilingve: Niemandsinsel/Insula nimănui, Germania, Dionysos Verlag, l998; Un techo lleno de angeles/ Un acoperiş plin de îngeri, ed. Axa, 2002, Der Mude mann: Gedichte (German Edition), Edicion Kindle, 2019.

Prezent în antologii din ţară şi U.S.A, Franţa, Belgia, Germania, Cehia, Ucraina, Spania, Ungaria, Slovacia, Iordania, Rusia, Grecia, Albania, Mexic, Chile.

Premii literare: Premiul Naţional de Proză „Ion Creangă”, Tg. Neamţ, 2005; Premiul USR, în 1982 şi 2012 (pentru cartea de teatru Confort Freud) ; 5 premii ale Filialei Iaşi a USR;  Premiul „George Coşbuc”,2013; Premiul „Vasile Voiculescu”, 2013; Premiul revistei „Argeş” pentru poezie, 2014.

Premii internaţionale: Premiul româno-canadian „Ronald Gasparic”, 2001; Premiul „Coroana Carpaţilor”, Ujgorod, Ucraina, 2003; Premiul Balcanica-Bulgaria, 2009; Premiul „Primăvara europeană a poeţilor”, Chişinău, 2014.

Ordine și medalii: Medalia comemorativă „150 de ani de la naşterea lui Eminescu”, conferită prin decret prezidenţial, 2000; Ordinul Cultural A, în grad de Cavaler, 2004; Medalia aniversară „100 de ani de la înfiinţarea U.S.R.”.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Membru în Comitetul de conducere al Filialei Iaşi a U.S.R., în cinci legislaturi. Membru în Consiliul de conducere a U.S.R. în trei legislaturi.

Iniţiatorul Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”, în 1991, ajuns în 2022 la a XXXI-a ediţie. Iniţiatorul şi organizatorul Congresului Naţional de Poezie, ajuns la a VI-a ediţie. Preşedintele Fundaţiei Culturale „Hyperion-C.B” Botoşani. Redactor şef al revistei de cultură „Hyperion”. Membru fondator al Grupului de la Durău.

X